Charitativní akce

Transparentní účet: 2301372675/2010

Jsme sice „jen“ parta lidí, které baví sport a pohyb jako takový, ale v tom kolik nás je, vidíme sílu. Vnímáme, že bychom měli pomáhat potřebným právě proto, že můžeme. Snažíme se proto pořádat různé akce či výzvy, v rámci kterých vybíráme finanční prostředky. Pro tyto účely jsme zřídili transparentní účet na který můžete zasílat příspěvky, ty následně předáme vybraným lidem, či subjektům. Přispívat můžeš kdykoliv v průběhu celého roku (pak se tvůj příspěvek přidá k nejbližší akci), nebo přímo při konkrétní akci. 

Moc děkujeme všem, kteří nám pomáháte pomáhat! Díky vám, jsme už na pomoc vybrali 

0

Jaké akce máme za sebou?

2024

Víš o někom?

Víš o někom, kdo by potřeboval pomoc? Chceme se zaměřit na pomoc těm, kteří to potřebují nejvíce a bydlí přímo v Čelákovicích, nebo v blízkém okolí. Dej nám vědět na info@ocrcelakovice.cz a příští akce může být na jeho podporu.

2023

Komunitní centrum FARA

Cílem KC je zapojení všech členů místní komunity, vzájemné setkávání, sdílení všech byvatel, tak aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení. Zaměřují se i na aktivity, které zajišťují přirozené propojení napříč generacemi. Povzbuzují obyvatele lokality, aby usilovali o něco společného.

Podařilo se nám vybrat: 11 500,- Kč!

2022

Rodinné centrum ROUTA, z. s.

Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit je tím sloganem, ze kterého vznikla ROUTA už v roce 2008. Organizace dlouhodobě provozuje Klub náhradních rodin, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, nízkoprahovou služba pro děti a mládež Plejs a soustředí se také na slaďování pracovního a rodinného života a podporu zaměstnanosti. Proto jsme se rozhodli je podpořit v jejich práci!

Podařilo se nám vybrat: 10 000,- Kč!

2021

Rodina Doležalových

Zaměřujeme se primárně na pomoc v Čelákovicích, ale tentokrát jsme udělali výjimku. Na konci června zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Vybrali jsme proto jednu z mnoha rodin a uspořádali jsme týdenní sbírku pro rodinu Doležalových.

Podařilo se nám vybrat: 18 210,- Kč!

2020

Irenka

V lednu 2020 jsme založili tradici Čelákovické novoroční koupačky. Sešlo se neuvěřitelných 140 lidí a 30 z nich sebralo odvahu zúčastnit se se i výzvy samotné. Spoustu dalších lidí se rozhodlo výzvu podpořit finančně i bez koupání. Mohli jsme tak vybrat penízky pro Irenku z Čelákovic. Ta má od mala epileptické záchvaty - Lenox Gastautův syndrom. Epilepsie ji upoutává na invalidní vozík, bez kterého se nemůže pohybovat. Zároveň ji bohužel poškodila zdraví a je tak těžce mentálně postižená atypickým autismem.

Podařilo se nám vybrat: 10 083,- Kč!

2019

Dům s pečovatelskou službou

Uspořádali jsme Burpeechallenge, kde se podařilo překonat několik milníků. Jednak padl náš rekord - přes 300 angličáků do 30 minut ale hlavně to byla první akce, kde jsme vybrali peníze na veřejně prospěšnou věc. Putovali do Domu s pečovatelskou službou Čelákovice na podporu jejich provozu.

Podařilo se nám vybrat: 3 488,- Kč!

Spartanská Odysea

V průběhu roku jsme spojili několik našich menších výzev a vybranou částkou jsme podpořili celorepublikový projekt Spartanských skupin. Napříč republikou cestoval štít, jako symbol akce a předával se ze skupiny do skupiny pouze během. Celá vybraná částka pak putovala na podporu hendikepovaných dětí.

Podařilo se nám vybrat: 10 000,- Kč!